Pulse para ver el Certificado de Web de Interes Sanitario

Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en el sitio.

Leer esta nota: http://www.laprensa.hn/guiamedica/temas/1198825-418/la-vitamina-d-no-es-la-panacea-para-las-enfermedades-cerebrales
Copyright © www.laprensa.hn

23 julio 2009

Preguntas y respuestas sobre la gripe A.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Salut Consum.


Preguntes i respostes davant la nova grip A/H1N1
-Que s’ha de fer davant un cas?
Davant la sospita de tenir la grip, vagi al seu centre de salut. Els casos lleus romandran en el seu domicili mentre presentin símptomes clínics lleus i hauran de guardar les mesures d’higiene bàsiques, com en una grip de la tardor-hivern. Els metges decidiran, d’acord amb la simptomatologia, la necessitat d’hospitalització i el tractament. -Mesures de control d’infecció Les mesures indicades són les habituals per a la prevenció de la grip que es presenta cada any a la tardor-hivern. Cal destacar que és normal que apareguin nous casos, i es poden donar, com ocorre amb la grip de cada any, casos de major gravetat. Les vacunes ja s’estan preparant, gestionades pel Ministeri de Sanitat i Política Social, i s’està treballant perquè l'impacte sobre la població d’un possible brot de grip sigui el menor. A partir de la tardor o l’hivern, s'administraran dos tipus de vacunes: la de la grip que es presenta cada any a la tardor-hivern i la de la nova Grip A /H1N1. La població en general no ha de fer ús de mascaretes, excepte en casos concrets indicats per les autoritats sanitàries.
-Què és una pandèmia de grip?
Una pandèmia de grip és el brot d’una malaltia provocada per la difusió mundial d'un nou virus de grip. Ja que es tracta d’un virus nou per a les persones, quasi totes estaran en risc de contreure-la. La malaltia és comparable a la grip que es presenta cada any a la tardor-hivern. -Com es transmet el virus A/H1N1?
És un virus de la grip. Per tant, la forma de transmissió entre éssers humans és similar a la de la grip de la tardor-hivern: per l’aire i, principalment, quan una persona amb grip tus o esternuda. Algunes vegades, les persones poden contagiar-se per contacte amb mans contaminades per secrecions o algun objecte personal recentment contaminat a través de la boca o nas.
-Quins són els símptomes?
Els símptomes són similars als de la grip de la tardor-hivern, entre els quals s’inclouen febre d’inici agut, símptomes respiratoris, com tos, esternuts i rinorrea, i malestar 2
general. Algunes vegades, pot anar acompanyada de manca de fam i/o diarrea. Davant aquests símptomes acudeixi al seu centre de salut o cridi al 061.
-Existeixen medicaments per al tractament?
El nou virus de la grip en humans es tracta amb les mateixes mesures de suport i medicaments que la grip de la tardor-hivern. En aquests moments, Espanya compta amb una reserva d’antivirals de deu milions de tractaments, que ja s’estan utilitzant en els casos en els quals està indicat. -En quin període el virus és transmissible? S’estima que pot oscillar entre les 24 hores anteriors a l’aparició de la simptomatologia, durant tot el període de persistència dels símptomes, i fins a 7 dies després del començament d’aquests símptomes.
-Podem estar tranquils davant la situació actual?
Cal estar alerta, però sense alarmes. A Balears, totes les mesures de prevenció estan activades i el nostre Sistema Nacional de Salut està preparat per afrontar aquesta situació.
-Quines pràctiques higièniques protegeixen de la grip?
-Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir o esternudar, llençar el mocador usat al fems i rentar-se les mans.
-Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó durant 15 - 20 segons.
-Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
-Es pot viatjar en general a tots els països?
Ni Espanya ni els organismes internacionals (Organització Mundial de la Salut, Unió Europea) han establert restriccions als viatges, únicament s’estan oferint recomanacions als viatgers.
-Situación actual
Des del passat 11 de juny, la OMS manté vigent la Fase 6.
-¿Què és la Fase 6?
-Fase 6 es refereix a l’extensió mundial del virus i a la seva transmissió sostinguda, no a la gravetat clínica de la malaltia, a nivell general. -La fase 6 no suposa cap canvi en la vida quotidiana de les persones. -La pròpia OMS qualifica l’estat de la nova grip A/H1N1 com pandèmia moderada, en referir-se a la situació global del virus, però destaca que el desenvolupament de la pandèmia depèn de les característiques socials i sanitàries de cada país.

¿Algún comentario?

Publicar un comentario

Los comentarios están funcionando erráticamente. Por favor, insiste, procuraremos encontrar pronto una solución.
Si no tienes una cuenta Google, puedes escribir tu apodo o tu nombre, utilizando la opción NOMBRE/URL (no es preciso que añadas una URL si no tienes una página web :P).
Muchas gracias por tu comentario y por tu interés.

 
Ir arriba